top of page

ייעוץ משפטי

לאנשים פרטיים

משרדנו מייצג אנשים פרטיים בבתי המשפט השונים וכן מעניק ליווי ויעוץ משפטי שוטף מול משרדי הממשלה השונים בנושאים רבים ומגוונים. בין היתר מטפל משרדנו בתיקי לשון הרע, בהסדרת מעמד אישי במשרד הפנים, בהגנה על שוויון ההזדמנויות בקבלה לעבודה, במניעת הפלייה בין מגזרים שונים בזכות לחינוך, בזכות לדיור וכו', בהגנה על הזכות לפרטיות, בזכות לקבלת מענקים ממשלתיים ועירוניים, בזכות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ובמתן ייצוג משפטי בעתירות לביטול החלטות מנהליות שגויות ובלתי סבירות באופן קיצוני.

במסגרת הטיפול המשפטי לפרט נשקלים כלל האינטרסים של הלקוח וניתן מענה מקיף אודות המהלכים המשפטיים הרצויים לו הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

בנוסף, מייצג משרדנו קבוצות של אזרחים ואזרחיות אשר חברו יחדיו לשם השגת מטרות ציבוריות חשובות לטובת אזרחי המדינה, לרבות קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" המונה בכירים ובכירות מתחומי האקדמיה, החינוך, הביטחון וההייטק, וביניהם: פרופ' רבקה כרמי, פרופ' רות ארנון, פרופ' דויד הראל, ד"ר ארנה ברי, כרמי גילון, ד"ר זאב דגני, ארני פטרושקה, דב מורן ואחרים.

bottom of page