top of page

ייעוץ משפטי

אישי ציבור

למשרדנו ניסיון רב במתן יעוץ, ליווי וייצוג משפטי לחברי כנסת, חברי מועצות ערים ונבחרי ציבור נוספים בתחום עבודתם הציבורית-פוליטית בנושאי המשפט החוקתי-מנהלי. משרדנו מייעץ רבות בתחום דיני הרשויות המקומיות, משפט וממשל, זכויות האדם והאזרח, תחומי התכנון והבניה, פקודת העיריות, צווי המועצות המקומיות, שמירת שלטון החוק וכללי מינהל תקין.

להלן פירוט מקצת העתירות המרכזיות שהגיש משרדנו בשם נבחרי ציבור רבים, ביניהם: שר החינוך לשעבר יוסי שריד ז"ל, שר המשפטים לשעבר יוסי ביילין, שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, שר הפנים לשעבר אופיר פז פינס, שר החקלאות לשעבר חיים אורון (ג'ומס), שר הפנים לשעבר אברהם פורז, שר התעשייה והמסחר לשעבר רן כהן, השר לשעבר איתן כבל, יו"ר מפלגת מרצ - ח"כ זהבה גלאון, ח"כ שלי יחימוביץ', ח"כ לשעבר תמר גוז'נסקי ואישי ציבור רבים נוספים.


בין היתר הוגשו העתירות בנושאים הבאים:

 

ביטול חוק "ערוץ 7".
פרשת בר-און-חברון.
מניעת תכניות הממשלה והסיעות החרדיות לחלוקת דירות לאוכלוסיה החרדית באופן לא שוויוני.
ביטול החלטת ממשלה למינוי משנים למנכ"ל ללא מכרז בשירות המדינה.
דרישה להעמיד לדין פלילי את ראש מועצת נתיבות על עבירות שחיתות.
ביטול ההחלטה בדבר שחרורו של רמי דותן מהכלא.
מניעת הפליית ילדים יוצאי עדות המזרח בחינוך הממלכתי דתי.

פרשת שקולניק.

ביטול התכנית להפסקת חלוקה ורענון של ערכות המגן.

עתירה להקדמת מועד הבחירות לכנסת ה-17.
פרשת גיוס בחורי ישיבות.
ביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל.
דרישה להעברת השר אביגדור ליברמן מכהונתו כשר החוץ לאור הגשת כתב האישום והעמדתו לדין בעבירת מרמה והפרת אמונים.
פרשת האי היווני.

פרסום הפרוטוקולים של ועדת וינוגרד.

עתירת מתווה הגז.

עתירה לביטול החלטת ראש הממשלה להפסקת עבודות הרכבת בשבת..

עתירה למניעת הרכבת ממשלה על ידי נאשם בעבירות עם קלון (עתירת נתניהו) 

עתירה לביטול הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על נאשם בעבירות עם קלון

עתירה להורות על נבצרות נתניהו מלהמשיך ולכהן כראש ממשלת מעבר

bottom of page